یکی از بزرگترین دغدغه ها و امتیازات دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و  ISI و درج نام در مجلات نمایه شده در ISI داشتن مقاله دکترا می باشد.

همان‌طور که می‌دانید، درنگارش مقاله ای اس ای بخشی به معرفی نویسندگانش اختصاص دارد و ترتیب و روش نوشتن این اسامی بسیار مهم است. از این‌رو بسیاری از محققان در این مورد دچار سردرگمی می‌شوند. نویسنده هر مقاله علاوه بر ایده‌پردازی، طراحی روش تحقیق و اجرای آن باید در کار پژوهش، نگارش و ویرایش محتوا نقش فعال و موثر داشته باشد؛ به عبارت دیگر، صرفا مدیریت گردآوری اطلاعات و نظارت بر کار گروه تحقیقاتی کافی نیست و نمی‌توان نام نویسنده مقاله را بر چنین فردی نهاد.

البته معمولا در تحقیقات گروهی، یکی از نویسندگان به عنوان مسئول انتخاب می‌شود تا پیش‌نویس مقاله را با مشورت افراد گروه بنویسد و امور مربوط به پیگیری پذیرش و چاپ مقاله را انجام دهد.

مسئول نویسندگان باید پس از یکدست کردن مقاله و چک کردن کامل و صحیح بودن تجزیه و تحلیل‌ها و نتایج، اسامی نویسندگان را برحسب وظایف محوله به آن‌ها به ترتیب بنویسد. البته اگر میزان مشارکت افراد یکسان باشد، بهتر است این فهرست برحسب حروف الفبا چیده شود. گفتنی است گاهی محققان در ترتیب درج نام نویسندگان در مقاله  ISI نام استادان راهنما را برای احترام گذاشتن به آن‌ها ابتدای فهرست ذکر می‌کنند.

نحوه امتیازدهی نویسندگان مقاله ای اس ای

با توجه به اهمیت امتیازدهی، هرچه تعداد نویسندگان یک مقاله ISI کمتر باشد، امتیاز بالاتری به نویسندگانش تعلق می‌گیرد، بنابراین اغلب فقط مقالاتی که هدف از نگارش‌شان نشر علم و دانش است، به شکل گروهی و با تعداد نویسندگان بیشتر و مشارکت صاحب‌نظران آن رشته چاپ می‌شوند. به‌طور کلی امتیازدهی نویسندگان به صورت زیر انجام می‌شود:

یک نویسنده: 100 درصد نویسنده اول

دو نویسنده: 90 درصد نفر اول و 60 درصد نویسنده دوم

سه نویسنده: 80 درصد نفر اول 50 درصد سایر نویسندگان

چهار نویسنده: 70 درصد نفر اول و 40 درصد سایر نویسندگان

پنج نویسنده: 60 درصد نفر اول و 30 درصد سایر نویسندگان

بیش از پنج نویسنده: 50 درصد نفر اول و 125 درصد تقسیم بر سایر نویسندگان

همچنان که در جدول فوق مشخص است، می‌توان تا شش نفر را در فهرست نویسندگان مقالات ارسالی به مجلات معتبر نام برد، این تعداد برای مقالات ارسالی به کنفرانس‌ها سه تا چهار نفر است.

نکته مهم دیگر این است که امتیاز نویسنده اول با مسئول نویسندگان متفاوت است؛ نویسنده اول جایگاه بالاتری بین نویسندگان دارد و مسئول اصلی مقاله است، اما نویسنده مسئول یا راهبر، رابط نویسندگان است و مدیر پروژه نیست.